1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


1Hallelujah! Looft God1) in Zijn heiligdom;2) looft Hem in het uitspansel3) Zijner sterkte!
2Looft Hem vanwege Zijn mogendheden;4) looft Hem naar de menigvuldigheid5) Zijner grootheid!
3Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
4Looft Hem met de trommel en fluit;6) looft Hem met snarenspel en orgel!7)
5Looft Hem met hel klinkende8) cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
6Alles, wat9) adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!