1)vloeiende van melk en honig;
Zie van deze manier van spreken Exod. 3:8.
 
2)afgezonderd heb!
Te weten, opdat gij mijn volk en eigendom zoudt wezen, om Mij hier te kennen en te dienen, en hierna in eeuwigheid met Mij te leven. Zie onder, Lev. 20:26; Exod. 19:5; Deut. 14:4.
 
3)uw zielen niet verfoeilijk maken
Zie boven, Lev. 11:43.
 
4)waarzeggenden geest
Zie boven, Lev. 19:31, alsook in Lev. 20:6, waar verboden wordt den waarzeggers raad te vragen. Maar hier wordt straf gesteld tegen de waarzeggers en dergelijke duivelse kunstenaars zelven.