BIJBEL

MET KANTTEKENINGEN


DAT IS
DE GANSE HEILIGE SCHRIFT

BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN
VAN HET


OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET.


De statenvertaling zonder kanttekeningen beschikbaar!

De statenvertaling met kanttekeningen beschikbaar!

Nu ook de statenvertaling met inline kanttekeningen beschikbaar!

Hier kunt u de complete Bijbel downloaden! (3.5 MB)